Hoe werken wij ?

Moet u als patiënt betalen voor onze diensten ?


Daar kunnen we heel kort op antwoorden : Neen.
Al de zorgen die bij u als patiënt door ons worden verleend gebeuren op voorschrift van een arts. Wel is het zo dat wij strikte regels opgelegd krijgen vanuit het RIZIV. Belangrijk voor u is te weten dat alleen zorgen kunnen worden uitgevoerd die vallen onder de erkende nomenclatuur. Uw arts is hiervan op de hoogte . Indien voorschriften moeten worden verlengd of aangepast, brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Al onze verpleegkundigen zijn geconventioneerde verpleegkundigen. Dit wil zeggen dat wij werken aan de door het RIZIV voorgeschreven tarieven.

Aangezien wij afstand doen van remgelden en onder het derde-betalersysteem werken dient u dus niets aan ons te betalen. Alle verleende zorgen worden rechtstreeks en door ons gefactureerd aan uw mutualiteit. u betaald dus niets. Het enige wat we hiervoor naast het doktersvoorschrift nodig hebben is een klever van uw mutualiteit.

Om de zorgen binnen het derde betaler systeem te registreren zijn wij vanaf 01/10/2017 verplicht om bij elk bezoek de identiteitskaart van de patiënt in te lezen. Op deze manier gebeurd een elektronische registratie van het bezoek. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de identiteitskaart van de patiënt voorafgaand aan elk bezoek klaar te leggen.Waarvoor kan u ons contacteren ?


Alle nomenclatuur die door het riziv is omschreven behoort tot onze mogelijkheden.

Met een ruime ervaring in zowel thuisverpleging als in de ziekenhuisverpleging menen wij te kunnen stellen dat ook technische zaken zoals pijnpompen , intra veneuze perfusies ,
TPN , plaatsen en verzorgen van maag- / blaassondes , palliatieve zorgen ed. tot onze mogelijkheden behoren.

Al de zorgen die bij u als patiënt door ons worden verleend gebeuren op voorschrift van een arts. Wel is het zo dat wij strikte regels opgelegd krijgen vanuit het RIZIV. Belangrijk voor u is te weten dat alleen zorgen kunnen worden uitgevoerd die vallen onder de erkende nomenclatuur. Uw arts is hiervan op de hoogte .Indien voorschriften moeten worden verlengd of aangepast, brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Betaling rechtstreeks via uw ziekenfonds


Al onze verpleegkundigen zijn geconventioneerde verpleegkundigen. Dit wil zeggen dat wij werken aan de door het RIZIV voorgeschreven tarieven.

Aangezien wij afstand doen van remgelden en onder het derde-betalersysteem werken dient u dus niets aan ons te betalen. Alle verleende zorgen worden rechtstreeks en door ons gefactureerd aan uw mutualiteit. u betaald dus niets. Het enige wat we hiervoor naast het doktersvoorschrift nodig hebben is een klever van uw mutualiteit.

Om de zorgen binnen het derde betaler systeem te registreren zijn wij vanaf 01/10/2017 verplicht om bij elk bezoek de identiteitskaart van de patiënt in te lezen. Op deze manier gebeurd een elektronische registratie van het bezoek. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen de identiteitskaart van de patiënt voorafgaand aan elk bezoek klaar te leggen.


Vanuit de overheid zijn wij verplicht een verpleegkundig dossier van alle verleende zorgen bij te houden. Bij ons eerste huisbezoek zullen wij dus samen met u een dossier opstellen. De samenstelling en inhoud hiervan is afhankelijk van de te verlenen zorgen.

Dit dossier wordt door ons bijgehouden en gearchiveerd , tot 10 jaar na de verleende zorgen en is steeds beschikbaar voor inzage . Uiteraard gebeurt dit enkel op aanvraag. Niet iedereen heeft het recht deze documenten in te zien.

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot onze werking horen wij dit graag van u. Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

In principe is het zo dat wij de noodzakelijke materialen voorzien. Uiteraard kunnen wij géén medicatie of verbandmaterialen voorzien die door de behandelend arts en op medisch voorschrift worden afgeleverd. Wel voorzien wij bijvoorbeeld de toedieningsmaterialen ( bv. Spuit , naald , ontsmetting , pleister of in het geval een wondzorg moet gebeuren : handschoenen , verbandsetje , … )

Wij bespreken graag met U bij ons eerste bezoek welke materialen U nog dient aan te schaffen om het voorschrift van de arts te kunnen uitvoeren. Eventueel helpen wij u graag verder waar mogelijk.

Ook indien u op zoek bent naar materialen om de zelfredzaamheid van u of iemand anders te vergroten zijn wij graag tot uw dienst. Via onze webwinkel bieden wij al onze patiënten en een ruim cliënteel verspreid over heel Vlaanderen en Nederland een uitzonderlijk gamma aan hulpmiddelen aan en dit aan uiterst voordelige prijzen. Ook voor incontinentiematerialen en verzorgingsproducten gaan wij graag samen met u op zoek naar een gepaste oplossing.

U kan onze webshop ( dehulpmiddelenwinkel.be ) steeds bezoeken via deze link of spreek ons gerust aan over het aankopen van hulpmiddelen . Wij bezorgen u indien gewenst ook graag een catalogus en zo kan u natuurlijk ook steeds bestellingen aan ons persoonlijk doorgeven.

Afhankelijk van de geplande en voorgeschreven zorgen kan het zijn dat u één of meerdere bezoeken van ons krijgt per dag. Wij trachten deze bezoekmomenten steeds in overleg met u te plannen. Uiteraard kunnen wij niet bij al onze patiënten op hetzelfde moment aanwezig zijn.

Wanneer wij samen met u een gepast bezoekuur afspreken is het belangrijk dat wij weten of U reeds andere verplichtingen heeft .
Zo kan het zijn dat u van ons verwacht dat wij vroeg op de ochtend komen omdat U bijvoorbeeld nog arbeidsgeschikt bent en werkt , of tijdens de dag in een dagopvang , nierdialyse-eenheid,… wordt verwacht. Wij houden hiermee graag rekening in de mate van het mogelijke.

Indien de afgesproken momenten niet kunnen worden nageleefd door ons houden wij ons eraan u hiervan te verwittigen. Graag verwachten wij van u hetzelfde. Zo kunnen wij onnodige kosten , risico’s en tijd uitsparen.

Wanneer wij bij u thuis langs komen en u blijkt niet thuis op het afgesproken moment laten wij een bericht bij je achter. Bij het herhaaldelijk niet naleven van het afgesproken tijdstip dient een ander moment te worden afgesproken. Eventueel worden andere maatregelen met u besproken.